adwokat kościerzyna
kancelaria adwokacka

ADW.
BARTŁOMIEJ STOLTMANN

KLIENCI INDYWIDUALNI


 • PRAWO CYWILNE
  • -Sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej,
  • -Sprawy związane z tzw. polisolokatami,
  • -Sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień,
  • -Sprawy spadkowe,
  • -Sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku,
  • -Sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
  • -Sprawy związane z obrotem nieruchomości,
  • -Sprawy dotyczące podziału majątku,
  • -Sprawy dotyczące eksmisji,
  • -Sprawy związane z tzw. upadłością konsumencką,
  • -Windykacja zadłużenia,
  • -Reprezentowanie interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
 • PRAWO RODZINNE
  • -Sprawy o rozwód i separację (w tym podział majątku między małżonkami),
  • -Sprawy o alimenty,
  • -Sprawy dotyczące wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej,
  • -Sprawy dotyczące ustalenia czy zaprzeczenia ojcostwa,
  • -Sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • PRAWO ADMINISTRACYJNE
  • -Sprawy z zakresu prawa budowlanego,
  • -Sprawy meldunkowe,
  • -Sporządzanie statutów stowarzyszeń, fundacji, itp.

Prawo obecnie jest dyscypliną niezmiernie skomplikowaną, w której nie wolno zdać się na maksymę, że sprawiedliwość sama się obroni. W przypadku problemów natury prawnych należy możliwie najszybciej szukać profesjonalnej asysty prawnej, aby w pełni wykorzystać możliwość obrony swoich praw, zanim będzie za późno.

Kancelaria, mając na uwadze warunki osobiste Klientów oraz charakter sprawy, stara się wypracować jak najlepszą formę współpracy, celem zaoferowania szybkich i skutecznych rozwiązań w ramach prowadzonej obsługi.

Zaletą działania Kancelarii jest jej elastyczność.

prawnik kościerzyna

OFERTA


Klienci indywidualni

 • » Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień
 • » Sprawy spadkowe
 • » Prawo Rzeczowe
 • » Sprawy uregulowania stanu prawnego nieruchomości
 • » Sprawy obrotu nieruchomościami
więcej »

Klienci biznesowi

 • » Przygotowanie dokumentów założycielskich przedsiebiorstwa
 • » Postępowania rejestrowe
 • » Windykacja należności
 • » Dochodzenie odszkodowań od nierzetelnych kontrahentów,
 • » Sporządzania opinii prawnych
więcej »

KONTAKT


KANCELARIA ADWOKACKA
adw. Bartłomiej Stoltmann

ul. Rynek 14
83-400 Kościerzyna

Czynne w godzinach:
Poniedziałek 9-17
Piątek 9-16

tel. kom.: +48 609 212 072
tel.: 58 736 09 98
fax: 58 681 01 45
e-mail: kancelaria.adw@onet.pl

(istnieje możliwość umówienia się w innym terminie i o innych godzinach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się)